Hoppa till sidans innehåll

Information om ny organisationsstruktur

Vi är i startgroparna av en ny organisationsstruktur inom föreningen. Ansvariga och drivande personer inom våra respektive danssektioner, Bugg, Fox, WCS och Ungdom, kommer att ingå i kommittéer (arbetsgrupper) för sin respektive danssektion, enligt belsut på 2024 års årsmöte. En sektion för 65+ tittas på. Utbildning i styrelsearbete planeras.

Bakgrunden till denna nya organisationsstruktur är att det tidigare tillvägagångssättet visat sig skört. Ansvars har fallit på enskilda personer som ibland haft flera uppdrag som den varit tvungen att driva enskilt. När en person slutat så har avgörande positioner stått vakanta och verksamheten drabbats. Tanken med kommitté-strukturen är att en person inte ensam ska behöva sitta på ett uppdrag utan att man alltid är en grupp av flera personer som hjälps åt. Det ska inte vara betungande att vara engagerad hos oss, tvärtom!

En bild som visar Rockrullarnas organisationsträd
Bilden visar Rockrullarnas nya organisationsstruktur. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kommittéernas uppdrag är att vara en samlad kompetens inom sin dansstil i föreningen och att bl.a. bidra i föreningens verksamhetsplanering. De ska ha kunskap om bl.a. nyheter och events i närområdet under året inom sin dansstil. En kommitté ska ha en samordnande funktion för, och ett mycket nära samarbete med, övriga engagerade medlemmar inom danssektionen. Danssektionernas kommittéer ska samarbeta med varandra och en representant ifrån varje kommitté (roterande eller fast) ska delta på varje styrelsemöte. Detta innebär mer direktkontakt - mellan kommittéerna och styrelsen, samt kommittéerna emellan.

En bild som visar hur sektionerna kopplas till styrelsearbetet inom Rockrullarna
Bilden visar hur sektionerna kopplas till styrelsearbetet inom Rockrullarna. Klicka på bilden för att se den i större format.

Varje kommitté ska arbeta som ett team i alla frågor, och alla i kommittén ska kunna ta vid för varandra. Men de kommer att ha utsedda ansvariga inom olika områden som marknadsföring, tävling och danskvällar. Dessa områdesansvariga samarbetar med motsvarande områdesansvariga inom de andra kommittéerna, och bildar områdes-kommittéer (t.ex. marknadsföringskommittén). Avgränsade ansvarsområden kan även tilldelas andra medlemmar utanför kommittén. Roller som sammanlänkar områdes-kommittéer, verksamheten och styrelsen är bl.a. huvudtränaransvarig, kursadministratör, samordnande marknadsföringsansvarig och kommunikatör, dessa roller innehas ofta av personer som redan sitter på andra ansvarsroller och har nära kontakt med verksamheten.

En bild som visar hur ansvarsroller för tävling, är kopplad till gemensamma områdes kommittén Tävlings-kommittén
Bilden visar hur danssektionernas kommittéer har gemensamma områdes kommittéer. Klicka på bilden för att se den i större format.

Medlemmar inom de olika dans-kommittéerna

Ungdomskommittén

Nellie Modin, Emma Elfström.

Bugg-kommittén

Stefan Ericsson, Joakim Berg, Linnea Sohlberg Modin, Thomas Modin.

Fox-kommittén

Jens Wiklund, Milla Olsson, Ulrika Bertilsdotter, Jonas Arvidson, Åsa Nyström.

West Coast Swing-kommittén

Sara Sjöström, Jonas Arvidson, Elin Östlund, Elin Nordeman (tävling), Regina Holmberg (danskvällar).

Vid frågor, kontakta gärna oss i styrelsen via vår gemensamma e-post: styrelsen@rockrullarna.se