Hoppa till sidans innehåll

Organisation

Fullständig organisation, roll och uppdragsbeskrivning återfinns i Verksamhetsbeskrivningen (Annex C – Roll och uppdragsbeskrivning).

Info om organisationen

Strukturen

Styrelsen

Tidigare styrelser

Valberedningen

Nedanstående tabell listar de roller som ingår i organisationen.

Roll

Antal

Firmatecknare (styrelse)

2 st

Ordförande (styrelse)

1 st

Ledamot inkl. vice ordförande (styrelse)

1 st

Ledamot inkl. kassör (styrelse)

1 st

Ledamot inkl. sekreterare (styrelse)

1 st

Ledamot (styrelse)

3 st

Suppleant (styrelse)

2 st

Ordförande (valberedning)

1 st

Ledamot (valberedning)

2 st

Revisor

2 st

Ersättande revisor

2 st

Kurs och medlemsansvarig

1 st

Evenemangsansvarig

1 st

Utbildningsansvarig

1 st

Bidragsansvarig

1 st

Marknadsföringsansvarig

1 st

Data och IT-ansvarig

1 st

Dataskyddsombud

1 st

Lokal och materialansvarig

1 st

Café & receptionsansvarig

1 st

Festkommittéansvarig

1 st

Barn och ungdomsansvarig

1 st

Tävlingsansvarig Bugg

1 st

Tävlingsansvarig WCS

1 st

Tränaransvarig

1 st

Tränare

Behovsstyrt

Tränarassistent

Behovsstyrt

Hjälpdansare

Behovsstyrt