Hoppa till sidans innehåll

Tidigare styrelser

Styrelser från tidigare år

Styrelsen från årsmötet 2022
Ordförande: John Hägglöf
Vice ordförande: Pierre Hagström
Kassör: Jonas Arvidson
Sekreterare: Utlyses separat per styrelsemöte
Ledamot: Malin Bengtsson (vakant från 2022 sept.)
Ledamot: Ulrika Larsson
Ledamot: Pernilla Söderqvist
Ledamot: Mathias Grundblad
Suppleant: Andreas Milton
Suppleant: Peter Århammar

Styrelsen från årsmötet 2021
Ordförande: Petra Johansson
Vice ordförande: Pierre Hagström
Kassör: Jonas Arvidson
Sekreterare: Utlyses separat per styrelsemöte
Ledamot: Åsa Nilsson
Ledamot: Ulrika Larsson
Ledamot: Pernilla Söderqvist
Ledamot: Mathias Grundblad
Suppleant: Andreas Milton
Suppleant: Peter Århammar

Styrelsen från årsmötet 2020
Ordförande: Petra Johansson
Vice ordförande: Pierre Hagström
Kassör: Åsa Nilsson
Sekreterare: Jonas Arvidson
Ledamot: Ulrika Larsson
Ledamot: Tove Sahrblom
Ledamot: Mathias Grundblad
Suppleant: Andreas Milton
Suppleant: Pernilla Söderqvist

Styrelsen från årsmötet 2019
Ordförande: Petra Johansson
Viceordförande: Ulrika Larsson
Kassör: Åsa Nilsson
Sekreterare: Tove Sahrblom
Ledamot: Jan-Åke Svensson
Ledamot: Angelica Andersson
Ledamot: Pierre Hagström
Suppleant: Jonas Arvidson
Suppleant: Andreas Milton

Styrelsen från årsmötet 2018
Ordförande: Petra Johansson
Viceordförande: Valentin Petruc
Kassör: Åsa Nilsson
Sekreterare: Pia Westlund
Ledamot: Jan-Åke Svensson
Ledamot: Ulrika Larsson
Ledamot: Tove Sahrblom
Suppleant: Linn Holmström
Suppleant: Raluca Arsene

Styrelsen från årsmötet 2017
Ordförande: Petra Johansson
Viceordförande: Dan Fredriksson
Kassör: Brittmarie Boström
Ledamot: Pia Westlund
Ledamot: Jan-Åke Svensson
Ledamot: Karl Valentin Petruc
Sekreterare: Raluca Arsene
Suppleant: Ulrika Larsson

Styrelsen från årsmötet 2016
Ordförande: Anne-Christine Andersson Svensson
Sekreterare: Gunhild Mohlén
Kassör: Brittmarie Boström
Ledamot: Dan Fredriksson
Ledamot: Jan-Åke Svensson
Ledamot: Petra Johansson
Suppleant: Ewa-Lena Eriksson
Suppleant: Veronica Thomasson

Kontakta gärna nuvarande styrelsen via vår gemensamma e-post styrelsen@rockrullarna.se