Hoppa till sidans innehåll

Skicka ärende eller fråga

När du kontaktar oss via webbformulär går ditt ärende direkt till områdesansvarig hos Rockrullarna. På så sätt kan vi ge dig bäst service med minst väntetid.

Klicka på ditt ärende nedan för att komma till webbformulär:


Info

Kurser

  • Frågor som specifikt gäller kurser.

Ekonomi/Kassör

  • Frågor som gäller ekonomi, exempelvis betalning av kursavgifter.

Tävlingsansvarig

  • Frågor som specifikt gäller tävlingsverksamhet.

Styrelsen

  • Förslag/synpunkter.

  • Information som behöver nå styrelsen.

  • Frågor som kräver styrelsebeslut.

  • Om man blivit illa behandlad eller om man varit vittne till kränkning/särbehandling etc.

Valberedningen

  • Nomineringar till styrelsen inför årsmötet som hålls innan mars månads utgång.

 

 

Vänligen specificera din frågeställning så tydligt som möjligt.